VIERING 50 JAAR

Wij vieren onze verjaardag !

Met allerlei activiteiten en info-momenten.
Je hoort en leest snel de info hierover.
Hou deze pagina in het oog en kijk even in  onze evenementenkalender!
Noteer reeds in jullie agenda  en kijk in de evenmentenkalender  solidariteit-eva.cms.webnode.nl/voor meer info.

  • 23/06 Wereldvluchtelingendag , boekbvoorstelling " Het begin van mijn leven was toen ik nog niet bestond"
  • 23/08 Openluchtgezinsdag Rozemaai
  • 03/09 40ste Kattenbergse rommelmarkt
  • 28/09 ARMOEDE TER SPRAKE GEBRACHT Academissche zitting met theatermonoloog "De Kansendans"
  • 17/10 Werelddag van verzet tegen armoede, onthulling gevelkunstwerk
  • 04/11 EVA MONDIAL Feestrnamiddag met participatief theater, wereldbuffet en wereld-muziek
  • 25/11 Slotmoment 50 jaar Eva-centrum

Tot snel