Wijkwerking Kattenberg

16-05-2023 12:24

Wijkwerking Kattenberg is een burgerbeweging die zich richt tot iedereen die in de Ekerse wijk Kattenberg woont,  of die voor de Kattenberg  een warm hart heeft. De bijeenkomsten en activiteiten staan open voor een brede bewonersgroep.

De focus van de Wijkwerking heeft  zowel aandacht voor  het  ontdekkende, het educatieve als  het  ontspannende. Zo werden  tal van boeiende  begeleide wandelingen in en rond de Kattenberg uitgewerkt, de buurt kreeg een infoavond waarop de plannen voor de nieuwbouw van residentieflats van het rusthuis  Sint-Vincentius door de bouwheer nader werden toegelicht,  er was een  avond rond cholesterol, een platenbeurs, een bezoek aan een gloednieuw woonzorgcentrum in de wijk, velen, meestal in gezinsverband,  namen deel  een wandelzoektocht doorheen de Kattenberg,   en  er  was  Kattenberg  Zingt, een meezingavond  voor een belangstellend muzikaal  publiek..

Wijkwerking Kattenberg vergadert regelmatig in het EVA-Ontmoetingscentrum. U bent van harte welkom.