50 jaar solidariteit.EVA

25-04-2023 13:55

Wij vieren onze verjaardag !
Met allerlei activiteiten en info-momenten.
Je hoort en leest snel de info hierover.
Hou deze pagina in het oog en kijk even in  onze evenementenkalender!
Noteer reeds in jullie agenda :

  • 23/06 Wereldvluchtelingendag , boekvoorstelling " Het begin van mijn leven was toen ik nog niet bestond"
  • 23/08 Openluchtgezinsdag Rozemaai
  • 03/09 40ste Kattenbergse rommelmarkt
  • 28/09 ARMOEDE TER SPRAKE GEBRACHT Academische zitting met theatermonoloog "De Kansendans"
  • 17/10 Werelddag van verzet tegen armoede, onthulling gevelkunstwerk SOLIDARITEIT
  • 04/11 EVA MONDIAL met wereldbuffet en wereld-muziek
  • 25/11 Slotmoment 50 jaar Eva-centrum

Tot snel