Ekeren Centrum (kort)

  1. Hoeveel zichtbare ramen telt het huis waarin Retouche Ekeren is gevestigd?  8
  2. Welke Meester vind je hier?  Vleesmeester
  3. Geef de naam van het kunstwerk dat je op het rondpunt tegenkomt.  De literatuurbespeler 
  4. Welke Koningin vind je In deze straat?  Koningin van den Vrede 
  5. Welk hofje vindt je in deze straat?  't Bloemhofje 
  6. Boven het poortgebouw hangt een klok met Romeinse cijfers. Waar staat de fout? IIII in plaats van IV 
  7. Wie zijn wens zie je hier?  Onze 
  8. Wanneer stierf Alfons Jeurissen?  18 juni 1925 
  9. Welk voorwerp staat er aan de kerk dat afkomstig is uit Luik?  Brievenbus van de Post 
  10. Waarin is Jezus Christus geloofd?  In het allerheiligste sacrament
Schiftingsvraag:  Hoeveel voedselpakketten werden verdeeld in mei 2020 via Solidariteit.Eva?  972